Onroerend goed

Onroerend goed en de notaris. Deze combinatie is vanzelfsprekend als je een huis koopt. De eigendom van je nieuwe huis krijg je via de notaris. En als je daarvoor geld leent bij de bank, zal de bank zekerheid willen hebben in de vorm van hypotheek. Dit zekerheidsrecht krijgt de bank via een notariële akte.

Ouders lenen of schenken hun kinderen steeds vaker geld voor de aankoop van hun woning. Ook daarvoor komen zij bij Caminada Notarissen terecht. Wij adviseren over de verschillende civiele en fiscale aspecten en leggen de afspraken goed vast.

Bij veel afgeronde nieuwbouwprojecten is Caminada Notarissen de projectnotaris geweest. Bij het opzetten en begeleiden van nieuwbouwprojecten hebben we dan ook in de loop der jaren veel ervaring opgedaan. Datzelfde geldt voor uitpondingen van woningcorporaties. Adviseren omtrent samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting hoort daarbij.

Het splitsen in appartementsrechten, het uitgeven in erfpacht, het veilen van onroerend goed, het vestigen van erfdienstbaarheden, opstalrechten, complexe situaties analyseren en u van een praktische oplossing voorzien, Caminada Notarissen doet ’t allemaal.

Alex Blomaard is lid van de Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten.