Ondernemingsrecht

Bij Caminada Notarissen hebben we een uitgebreide ondernemingsrechtpraktijk. Wij zijn gesprekspartner van fiscalisten, accountants, advocaten en investeerders. Ook in internationaal verband.

Wat is nu ondernemingsrecht?

Zonder een uitputtende reeks te geven valt daar onder het oprichten van N.V.’s en B.V.’s (naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), het wijzigen van de statuten, leveren van aandelen, uitgifte van aandelen, certificeren van aandelen, inbreng van IB-ondernemingen (eenmanszaak) in de B.V., het oprichten van coöperaties, stichtingen en verenigingen, het wijzigen van statuten, het ontbinden en liquideren van al deze rechtspersonen, VOF-contracten opmaken en wijzigen, fusies en splitsingen, bedrijfsopvolging, kortom alles wat met ondernemingen, rechtspersonen en personenvennootschappen te maken heeft. John Roozeboom en Edith Voskamp zijn lid van de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten. Stef Piersma heeft de Grotius specialisatieopleiding ondernemingsrecht recent afgerond.

Een bijzonder specialisme van Caminada Notarissen op dit rechtsgebied zijn de coöperaties.