Het beste advies bij familierecht

Bij veel belangrijke familierechtelijke gebeurtenissen in het leven kom je bij de notaris terecht. Caminada Notarissen adviseert bij al die gebeurtenissen.

Samenwonen

Eén van die gebeurtenissen is als je gaat samenwonen. Dan kom je langs voor een samenlevingsovereenkomst. Daarin regel je niet alleen het fiscaal partnerschap, als jullie nog geen fiscale partners zijn, maar kun je elkaar ook aanwijzen voor het partnerpensioen en iets regelen bij overlijden. Testamenten horen daar bij.

Trouwen

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan had tot gevolg dat jouw vermogen zich met dat van je partner vermengde in de algehele gemeenschap van goederen. Het huidige wettelijke systeem is de beperkte gemeenschap van goederen. Met een notariële akte kunnen jullie zelf bepalen hoe en of er vermenging plaatsvindt. Ook als jullie al gehuwd of geregistreerde partners zijn.

Geboorte

Bij de geboorte van een kind kom je bij de notaris om de voogdij te regelen en het maken van een testament. Je wilt immers je kinderen en je partner goed verzorgd achterlaten.

Als een ouder z’n kind financieel wil helpen, adviseren wij daarbij. We houden niet alleen rekening met de civielrechtelijke en erfrechtelijke aspecten, maar adviseren ook over de fiscale aspecten. Moet het een schenking worden, of een schenking op papier? Misschien toch beter in de vorm van een eigen woning lening? Leen ik het vanuit privé of vanuit mijn B.V.?

Vermogensplanning

En zo komen we dan ook terecht op het gebied van de estate planning, oftewel vermogensplanning. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen op een fiscaal vriendelijke manier naar de volgende generatie(s) gaat.

Estate planning is één van de specialismen van Caminada Notarissen. Edith Voskamp en Astrid van Steenderen zijn lid van de EPN (de vereniging van Estate Planners in het Notariaat).

Nalatenschappen

Een andere specialisme van Caminada Notarissen op het gebied van het familierecht is het afwikkelen van ingewikkelde nalatenschappen. Ingewikkeld omdat er juridische complicaties zijn, maar soms ook gewoon omdat de erfgenamen niet met elkaar door een deur kunnen of elkaar niet vertrouwen. Dan is het uitermate fijn als Caminada Notarissen het voortouw neemt en ervoor kan zorgen dat de nalatenschap naar ieders tevredenheid wordt afgewikkeld.

De verdeling van bepaalde goederen na het einde van een relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap, van bijvoorbeeld de woning of aandelen in een B.V., behoort ook tot het notariële werkgebied. Vanwege de fiscaliteit kan het belangrijk zijn dat die verdeling binnen redelijke termijn plaatsvindt. Caminada Notarissen adviseert.