Coöperaties

Caminada Notarissen is specialist op het gebied van coöperaties. Al vanaf de invoering van het toen nieuwe verenigingsrecht in 1976 adviseerde notaris Mr C.E.M. van Steenderen (co-auteur van de uitgave “Het nieuwe verenigingsrecht”) vele verenigingen. Aangezien het verenigingsrecht grotendeels van toepassing is op coöperaties strekte de advisering zich steeds meer ook uit tot coöperaties, vaak in samenspraak met gespecialiseerde belastingadviseurs.

Zo ontstond een bloeiende coöperatiepraktijk, waarbij Caminada Notarissen coöperaties in heel Nederland adviseert.

Vanaf 1991 houdt notaris mr A.Q. Blomaard zich daarmee bijna dagelijks bezig. Dat geldt voor de traditionele landbouwcoöperaties die actief zijn op het gebied van tuinbouwproducten zoals bloemen, groenten, aardappelen, melk en diervoeders, maar de laatste jaren geniet de coöperatie ook op andere gebieden een steeds grotere populariteit, zoals in de zorg en financiële wereld. De coöperatie werd de afgelopen jaren, vaak om fiscale redenen, steeds vaker ingezet als alternatief voor de N.V. of de B.V. Zeker op het gebied van winstbestemming kent de coöperatie een veel grotere vrijheid en flexibiliteit dan de N.V. of de B.V. Ook de financiering van de coöperatie kent zo zijn eigen mogelijkheden en bijzonderheden. Zowel als vreemd vermogen, van de traditionele ledenlening tot obligaties/participaties, als in de vorm van eigen vermogen, van participatiereserve tot aandelen.

Caminada Notarissen heeft de kennis en meer dan 25 jaar ervaring in huis om deskundig te adviseren op dit bijzondere snijvlak van onderneming en vereniging. Zij levert maatwerk op het gebied van statuten, en kan uiteraard ook alle andere bij coöperaties voorkomende transacties begeleiden, zoals fusies, splitsingen, overnames, maar ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen.